Manifest contra l’autovia

NOSALTRES, ALBALATENQUES I ALBALATENCS, que desitgem la conservació, protecció i explotació racional dels espais agrícoles valencians i, en concret de La Ribera com a conjunt cultural, ecològic i paisatgístic del nostre poble, MANIFESTEM:

1. El nostre poble constitueix una excel·lent mostra de la cultura agrària de les societats mediterrànies al llarg dels segles, i un patrimoni que ha de ser protegit amb la màxima urgència. En ella, la integració entre el ser humà i el medi natural ha determinat un paisatge i una cultura singulars. Un territori que, constitueix el suport físic de les activitats agràries i d’interrelació entre habitants i municipis veïns. Tenim la gran sort de viure en un poble no massificat, tranquil i amb una vida rural significativa. El terme d’Albalat ha constituït la font imprescindible d’aliments dels seus habitants, i a hores d’ara té i pot tenir una importància decisiva per a la seua salut i la seua economia.

2. En conseqüència, ens oposem a l’actual ocupació del territori del nostre poble i del nostre terme, que implica la destrucció del seu ecosistema, així com de l’estil de vida agrícola dels albalatencs i albalatenques.

Es tracta d’un procés d’ocupació desmesurat, irracional, agressiu contra la salut, el medi ambient i l’economia que, com a la resta del territori valencià, es fa sense comptar amb l’opinió de la ciutadania. Així és, la Participació Publica que s’ha dut a terme ha sigut silenciosa i per la porta del darrere. S’ha fet a través d’Internet, sabent que aquest recurs no està a l’abast de tots. El període de participació va durar 37 dies (des del 09/03/09 fins al 14/04/09), i la majoria d’habitants del poble no era ni tan sols sabedora de que es pretenia fer passar una autovia pel terme. Per als que hem tingut l’oportunitat d’estudiar amb deteniment el procés de Participació Pública, ja fora del termini, ens hem donat compte de l’ambigüitat i poca precisió de les qüestions que es plantegen, donant peu a interpretacions errònies, que indubtablement afavoreixen les pretensions dels impulsors del projecte.

Ens manifestem contraris al Projecte d’Autovia CV-50 tram: L’Alcúdia (A7) – Sueca (N-332) que, a diferència del que es diu oficialment, dividiria el poble amb una barrera de vies ràpides que portarien més trànsit a les poblacions i arrasarien grans extensions de terrenys productius. Es tractaria d’una via que no serviria en absolut al poble, ja que per a traslladar-nos 13 quilòmetres fins a L’Alcúdia només hem d’emprar uns 20 minuts, i no diguem per a traslladar-nos poc més de 7 quilòmetres fins a Sueca, en 10 minuts ens sobra.

El projecte duu de manera intrínseca una manca absoluta de coneixements sobre l’ecosistema local, el seu equilibri i les seues espècies, moltes d’elles protegides i en perill d’extinció, i desembocant en l’esterilització de la terra.

Cal conservar i dignificar la vida dels nostres aqüífers i aigües subterrànies tan característiques del nostre terme, tan necessàries per a la vida, i que el projecte d’autovia no respecta amb el soterrament de trams de séquies i canalitzacions. El terme quedaria partit en dos ignorant per complet els espais de vida i cria de la fauna. La pol·lució, i la contaminació lumínica i sonora són factors clau en el precari desenvolupament de la vida, i alteren negativament el cicle biològic de la flora i fauna.

Aquest pla arrasa amb les terres de llauradors als que ja els costa enormement viure de l’agricultura. És sense dubte un altre pas enrere en la promoció i protecció de l’agricultura valenciana. La destrucció de casetes que s’empren de segona vivenda per la seua qualitat ecològica i benestar sostenible, i l’expropiació de camps, no fan més que obligar als llauradors i llauradores a prendre altres vies per a subsistir, i abandonar estils de vida rurals. I en els temps que corren és increïblement complicat i a més extremadament injust.

3. Farts de les decisions que els polítics diuen fer en nom del poble, recuperem la iniciativa popular per tal de revertir aquesta tendència destructiva:

-Volem un pla de mobilitat comarcal a partir de les vies de comunicació actualment existents, que respecte els espais cultivats, evite l’augment del trànsit urbà, potencie el transport públic, i facilite i protegisca els desplaçaments a peu i en bicicleta.

-Volem també un pla d’ordenació del territori elaborat amb la participació ciutadana interessada, oberta i transparent.

-Estimem la nostra terra, el nostre poble, i desitgem la seua protecció efectiva com a espai cultivat, paisatgístic i bé cultural.

-Volem la dignificació i la promoció de l’economia agrària d’Albalat, amb mesures efectives de modernització compatibles amb el medi ambient lliures de corrupció, i mesures de promoció del consum local.

-Per tot això diem NO a la destrucció del nostre paisatge, dels nostres camps, de la fauna i flora de les nostres terres, les terres de tots. No a la destrucció del nostre estil de vida local.

-DIEM NO A L’AUTOVIA.

Anuncis
%d bloggers like this: